Om Krav Maga

OM KRAV MAGA

Til Krav Maga Global (KMG)

 

Behovet for en internasjonal organisasjon som et verktøy for å spre KM oppstod tidlig på 1990-tallet, da undervisningen i KM begynte å spre seg utenfor Israels grenser, hovedsakelig av Eyal som reiste rundt for å undervise og spre det i Europa, så vel som i USA. På den tiden var IKMA splittet og ikke fungerte effektivt på grunn av uenighet blant de høyere graderte instruktørene. Som et resultat ba Imi, Eyal som sin nærmeste assistent om å hjelpe ham med å danne en ny internasjonal KM-føderasjon. Dannelsen av den nye organisasjonen ble forsinket til etter at den opprinnelige foreningen brøt fra hverandre i 1995.

 

Med Imis samtykke og støtte ble IKMF grunnlagt tidlig i 1996 av Eyal Yanilov og flere av hans studenter.

 

Fra dannelsen i 1996 hadde IKMF bare 7 medlemmer minimumsnummeret for å skape en sportsforening. Det har vokst til å være den største og mest profesjonelle KM-organisasjonen i verden, med Eyal og flere av hans høyere nivå studenter som reiser for å spre systemet over hele kloden.

 

Da IKMF ikke kunne støtte veksten og fremskrittet i Krav Maga, var det nødvendig med en mer profesjonell organisasjon (ikke en idrett), besluttet Eyal og andre å opprette Krav Maga Global KMG.

 

KMG trener og utdanner sivilstudenter og instruktører (med KM og / eller annen kampsportbakgrunn), politimyndigheter og instruktører, militært personell og instruktører, samt sikkerhet og nær beskyttelses offiserer og deres instruktører. Alle slike personer er akseptert i leddene til KMG

 

KMG HQ drives av Eyal (hovedlærer) og aktivt kontor med ledelse og markedsføringsteam. Medlemmene av de globale og internasjonale lagene av instruktører reiser for å spre systemet og kunnskapen, og sammen med de lokale regissørene og høyt nivå instruktører er slår hjertet av organisasjonen.

Kort om starten for Krav Maga

 

Imi (Imrich) Sde-Or (Lichtenfeld) grunnlegger av Krav Maga ble født i 1910 i Budapest og vokste opp i Bratislava, hovedstaden i Slovakia. 

Med opprettelsen av staten Israel i 1948 ble Israels forsvarsstyrker dannet. Imi ble sjefinstruktør for fysisk fitness og Krav Maga på skolen for kamp fitness. Han tjente i IDF (og motstanden) i ca 20 år hvor han utviklet og finpusset sin metode. 

 

Imis metode Krav Maga, måtte møte de ulike behovene til IDF. Det vil si at det måtte være lett å lære og bruke slik at soldater samme om det var en som jobbet på et kontor eller en fighter i en elitenhet, kunne oppnå den nødvendige ferdigheten innen kortest mulig treningsperiode. Det var også viktig at soldatens nivå av ferdighet kunne opprettholdes med minimal gjennomgang og praksis. Det var enda mer avgjørende at selvforsvaret og kampteknikkene som ble utviklet av Imi, kunne brukes lett under de mest stressende forholdene.

 

Etter å ha pensjonert seg fra aktiv tjeneste, begynte Imi å tilpasse Krav Maga til sivile behov og spre systemet til andre deler av verden. Med aktiv hjelp fra Eyal Yanilov (Imis høyre hånd), har Krav Maga vokst, forbedret og spredt seg til alle verdens største kontinenter.

 

Bilde fra "Teachers assistant course i Bergen 9-11 November.


Krav Maga Global Voss

 

 

Krav Maga Global Voss ble dannet ved en tilfeldighet.

Jeg har alltid hatt en interesse for selvforsvar og kampsport, å vil veldig gjerne trene selvforsvar som jeg føler passer mitt behov.

 

Jeg har testet litt innenfor forskjellige systemer opp igjennom årene og fikk mitt første møte med Krav Maga Norge som er en egen organisasjon innad i Norge. 

 

Dette systemet var noe jeg følte passet meg og mitt behov, derfor vil jeg veldig gjerne ha muligheten til å trene Krav Maga her på Voss.

 

Jeg tok kontakt med KMG Bergen for og forhøre meg om muligheten til å få en instruktør til Voss. De var interessert, men har rett og slett ikke nok kapasitet til å reise til Voss fast. Så jeg fikk et forslag av Jens Christian som er hovedtrener for KMG Bergen, om at hvis jeg var motivert, og kunne gjøre arbeidet bak, så kunne jeg prøve og starte en Krav Maga klubb på Voss.

 

Jeg vurderte situasjonen tre ganger for meg selv, og bestemte meg for at hvis det er dette som må til for å få trent Krav Maga på Voss, hvorfor ikke.

 

Motivasjonen for og starte og drive en Krav Maga klubb på Voss er at jeg vil ha muligheten til å trene Krav Maga selv. Når det er sagt, så kan jeg trene opp en del selv, men det er bedre trening hvis man er fler som trener sammen.

 

Jeg håper at flere vil være med og dele gleden av og trene Krav Maga på Voss fremover!

Kontakt informasjon

 

Bruk "KONTAKT SKJEMA" på venstre side under fanen "Kontakt"

 

 

Det kan ta litt tid før jeg svarer.

Jeg etterstreber og svare så fort jeg kan, men bruk kontaktskjemaet så vil jeg komme tilbake til deg.

 

 

 

 

Trenings tider

 

Onsdager fra 19:00-20:00
Hvis interesse, så trener vi til 21:00